Home

Integritetspolicy
INTEGRITETSPOLICY

SYFTE

Syftet med denna Integritetspolicy är att informera hur vi behandlar personuppgifter samt vad vi använder dem till och vilka rättigheter du har.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet, exempelvis namn, e-post, telefonnummer eller liknande.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig, exempelvis om du skickar ett meddelande till oss via vårt formulär. Vi eftersträvar alltid att inte efterfråga fler uppgifter än vi behöver.

I VILKA FALL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för det eller när ett samtycke har getts. Laglig grund kan exempelvis vara när du beställer eller köper vår produkt. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Samtycke sker när du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är exempelvis när du önskar prenumerera på nyhetsbrev eller få erbjudanden från oss.

Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:
Kunna hantera beställningar eller köp på vår webbplats.
Behandlingen baseras på: avtal
Kunna hantera förfrågningar från dig via vår kundservice.
Behandlingen baseras på: avtal
Kunna skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.
Behandlingen baseras på: samtycke

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Exempel på personuppgifter som vi behandlar:
Namn
Kontaktuppgifter (exempelvis adress, e-post och telefonnummer)
Köpinformation (exempelvis vilken vara som har beställts samt kvantitet)
Uppgifter som du frivilligt uppger

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

  • Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.
  • Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss. Ett exempel på detta kan vara att du inte längre vill få fler nyhetsbrev skickade till dig.
  • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
  • Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
  • Rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.
    Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se).
  • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

SÅ HÄR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler, exempelvis bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att vår sajt och våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Vi använder oss bland annat av SSL certifikat (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Humus Hus, Stationsvägen 1H, 435 37 Mölnlycke är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi exempelvis är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tillvaratas.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Så långt det är möjligt försöker vi alltid se till att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

FRÅGOR?

Kontakta du oss via mail på info@humushus.se.

Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2022-10-01.

Du finner alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy här på vår webbplats, www.humushus.se. Uppdateringar publiceras här och det är ditt ansvar att alltid hålla dig uppdaterad. 

COOKIE POLICY

Vår webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användare, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera trafiken. Du godkänner våra cookies genom  att använda webbplatsen.

VAD ÄR COOKIES & VARFÖR ANVÄNDER VI DEM?

Cookies används idag på de flesta webbplatser. Cookies är data som sparas i din webbläsare och används för att förbättra din användarupplevelse. Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Ofta är användningen av cookies nödvändig för att kunna erbjuda fullgod funktionalitet eller för kunna ge en mer relevant marknadsföring. Med hjälp av cookies så får vi även bättre statistik som vi kan använda för att förbättra din upplevelse ytterligare. På vår webbplats förekommer även så kallade tredjeparts cookies, detta är cookies som sätts av externa parter vi anlitar. Det kan exempelvis vara en cookie från Google som hjälper oss att utvärdera och mäta trafiken på denna webbplats.

SAMTYCKE TILL COOKIES

Genom att du besöker vår webbplats samt att du har din dator inställd på att tillåta cookies, så samtycker du till att vi använder cookies. Du kan avstå från att lämna samtycke samt återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i din webbläsare/dator. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten på webbplatsen bli begränsad.